Al-Muqaddimah Iqra 1 (termasuk dalam Starter Pack)

Al-Muqaddimah boleh digunakan dengan sistem Stylus Sensor menawarkan bimbingan 24 jam bagi menghafaz dan membaca Al-Quran dengan betul dan tepat. Bimbingan yang menyeluruh untuk pengenalan, pembacaan, dan cara menulis huruf-huruf dan kalimah Al-Quran. Penerangan dalam Bahasa Melayu yang jelas dan mudah difaham bagi pengenalan dan tujuan tanda-tanda bacaan yang terdapat dalam Al-Quran. Pengenalan perkataan dan ayat-ayat suci Al Quran secara berperingkat untuk memudahkan pelajar mengenali Kalam Allah. Latihan pembacaan secara intensif dapat mempercepatkan kefasihan pembacaan.